Privacy statement en cookieverklaring

Wat AC4U met uw persoonsgegevens doet en waarom we deze gegevens nodig hebben leggen we hieronder uit in deze privacyverklaring.

AC4U is actief op het gebied van machine veiligheid.
Voor het uitvoeren van commerciële activiteiten zoals het verzorgen van een nieuwsbrief, acquisitie, opdracht afhandeling en relatiebeheer verwerken wij persoonsgegevens.

Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet AVG (UAVG), e-privacyrichtlijn (cookies) en overige relevante privacywet- en regelgeving.

De contactgegevens van AC4U zijn: Prof. de Moorplein 534, 5037DR Tilburg, Nederland
Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u mailen naar: info@AC4U.org


Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt AC4U, en op basis waarvan?
Wanneer u onze website bezoekt en zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of het Contactformulier gebruikt, verzamelen we gegevens die u ons zelf hebt verstrekt. Dit zijn voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsnaam.

De wettelijke grondslagen hiervoor zijn toestemming en gerechtvaardigd belang.

Dit zijn ook de persoonsgegevens die wij gebruiken voor acquisitie en relatiebeheer. Ook hier is de wettelijke grondslag gerechtvaardigd belang.

Voor de orderafhandelingen worden alle aanvullend noodzakelijke gegevens verzameld voor een correcte opdrachtuitvoering en -afhandeling. De grondslag hiervoor ligt in het feit dat deze noodzakelijke zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met u.

Tot slot kan het zijn dat het grond van een wettelijke verplichting nodig is om uw gegevens te delen met derde partijen.

Bij onze activiteiten maken wij geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering.


Hoe lang bewaart AC4U uw persoonsgegevens?
We bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld en houden ons hierbij waar nodig aan wettelijke bewaartermijnen.  In het kader van onze acquisitieactiviteiten worden persoonsgegevens van inactieve relaties 1jaar na het verkrijgen verwijdert.

Met wie deelt AC4U mijn persoonsgegevens?
Wij delen uw gegevens in principe niet met derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AC4U blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. In alle gevallen worden uw gegevens niet verwerkt buiten de EER (Europese Economische Ruimte).

Hoe beveiligt AC4U mijn persoonsgegevens?
We vinden het belangrijk dat uw gegevens goed beveiligd wordt opgeslagen. Daarom hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Kan ik mijn gegevens inzien, wijzigen, aanvullen of verwijderen?
Een verzoek tot inzage van de persoonsgegevens kunt u indienen door een mail te sturen naar info@AC4U.org.
Ook kunt u vragen om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.
Daarnaast is het op elk moment mogelijk zich u af te melden voor de nieuwbrief.

Hoe zit het met cookies?
Net als bij bijna alle andere websites, gebruikt de website van AC4U cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u een website gebruikt.

AC4U gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Analytische cookies onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen en maken het ons mogelijk onze website te optimaliseren. Voor het gebruik van deze analytische cookies vragen wij u de 1e keer dat u onze website bezoekt om toestemming. Daarna kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Als ik nog vragen heb over de verwerking van mijn persoonsgegevens door AC4U.
Wanneer u een vraag heeft, kunt u mailen naar; hallo@AC4U.org

Bent u niet tevreden met de manier waarop we uw privacy verzoek hebben afgehandeld en wij komen er samen niet uit?  Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bezoek hiervoor de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wet- of regelgeving. De laatste, actuele versie van de privacyverklaring vindt u op http://ac4u.org/

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19-05-2021.

Meer informatie

Neem hier contact met ons op

AC4U | Passie voor veiligheid

Contact