Machineveiligheid

Een belangrijk thema binnen de machineveiligheid is het CE-markeringsproces. Onze expertise op dit gebied heeft zich ontwikkeld sinds de komst van de Europese Richtlijnen (Machine-, EMC- en Laagspannings).

CE-MARKERING

CE-markering is van toepassing voor nieuwe machines, maar veelal ook voor bestaande machines die substantieel worden gewijzigd of als er spraken is van samengebouwd/samenstel.

Een CE-markering is geen keur of keurmerk! Het is een ‘merkteken’ of markering die door de fabrikant zelf wordt aangebracht op de machine. Het is dus gebaseerd op zelfregulering.

Tijdens het gehele proces vindt er controle plaats op de veiligheidseisen (de Essentiele Veiligheids- en Gezondheidseisen(ESR)). Met een CE markering geeft de fabrikant aan dat hij zijn machine heeft gebouwd in overeenstemming met deze veiligheidseisen.

,

Het doel van dit proces is een veilige machine ontwerpen, bouwen en afleveren bij je klant.

Let op: het onterecht aanbrengen van een CE-markering is strafbaar. Het geldt als een economisch delict en staat onder toezicht van bijvoorbeeld de inspectie SZW of de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.

Meer informatie

Neem hier contact met ons op

AC4U | Passie voor veiligheid

Contact